Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost především! Před každým skokem jednejte podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Účast ve výzvě je dobrovolná.
Žádný účastník není do jednotlivých výzev nucen.
Za případné úrazy, které mohou vzniknou během výzvy, ať už z únavy, nedbalosti, přecenění sil, vyšší moci, jakožto i v krajním případě za úraz smrtelný, je zodpovědný sám účastník.
Vyzýváme Vás ke střízlivému zhodnocení vlastních sil před každou výzvou.
Účastník bere na vědomí, že v prostředí, místě výzvy, panují podmínky odpovídající počasí. Při nepříznivém počasí mohou být rizika úrazů vysoká.

Na základě posouzení rizik neumožňujeme účast ve výzvě jedincům mladším 15 let.